ADVENT, 2007 • 01. Szombat MegnyítóTAMÁS Ervin i.m.Angyal

  "Festészetem Szőnyi István mesterem hatása alatt indult "természetelvű" felfogásban. Ennek az elemnek a lényegét, ha áttételesen is, ma is vallom. A kezdeti évek posztimpresszionizmusát később egy dekoratívabb, átírtabb igény követte. Majd és jelenleg is egy látszólag elvontabb, gondolatibb, filozofikusabb irányvonalat követek. Ma már nem a természet látszatának imitálásában látom a célt, hanem úgy igyekszem gondolkodni, ahogy a természet "gondolkodik"."

 • 02. VasárnapKOPASZ Tamás30x30 Barokk sor. I.

  "A hangok színek, a színek hangok.
  Nevezhetjük őket zenének vagy festménynek, talán művészetnek is.
  Gondolhatjuk, hogy nem értjük, elhisszük azt is, hogy rólunk szól,
  pedig amit látunk vagy hallunk, azok már mi magunk vagyunk."

 • 03. HétfőOLESCHER TamásHárom egyenlő egy

  "Árnyat oszlat új valóság. - Fényesség űz éjfelet. Umbram fugat veritas. - Noctem lux eliminat."

  (Aquinói Szent Tamás, Lauda Sion /Himnusz - részlet/)

 • 04. KeddMAKÓ JuditOszlop

  "A művészet örök."

 • 05. Szerda /Mikulás előesteGYULAI LíviuszHáry János

  "A mese a népek fantáziáját, igazságérzetét fejezi ki, hitét, hogy legyőzheti a hős a gonoszt..."

 • 06. Csütörtök /Mikulás napjaSZEGEDI KatalinPláza-Mikulás

  "A pénzcsörgéstől nem hallani az angyalok csengettyűit..."

 • 07. PéntekLAJTA GáborDuna-korzó

  "A festés számomra egyre inkább a tudati fejlődés eszköze, és nem egyszerűen a valóság ábrázolása. A művészet az egység keresésének egyik módja."

 • 08. SzombatINCZE MózesNézz és láss

  "A kép számomra olyan felület, amelyen kísérletet tehetek az összezavarodott gondolataim renddé festésére. Ha sikerül, a felület mélységgé válik."

 • 09. VasárnapSZENTGYÖRGYI JózsefDühös angyal

  "Nagy szárnyadat borítsd ránk
  virrasztó éji felleg"


  (Radnóti Miklós, Nem tudhatom)

 • 10. HétfőSINKÓ IstvánLépcsők, kövek, csatornák

  "A művészet megváltást nem, de változást hozhat életünkben. Szerethetünk, becsülhetünk és érezhetünk mélyebben, gazdagabban egy-egy műalkotás megismerése nyomán. A művészet így segítség és út is lehet egy belső folyamat, változás létrejöttéhez."

 • 11. Kedd RADOSZA AttilaIzzás

  "A mozgás elve a festményanyag belső vitalitásában és grafikai gesztusok dinamikájában is tükröződik. A mozgás továbbá az az elem, amely egységbe foglalja az intellektust és az organikus világot, azaz: képes összeolvasztani az emberi szellem végtelen tartományát a végtelen kozmosszal."

 • 12. Szerda KONDOR AttilaSzerb templomkert.

  "A festészet remekművei elsősorban nem esztétikai produktumok, hanem a létezés kérdéseit feltáró kutatás látható nyomai."

 • 13. CsütörtökLAÁR BalázsForró délután

  "Ha a kép jó - léte olyan öntörvényű, mint a csillagoké az égen - a világ , amit választok a képpel együtt létezik. Az alkotás őszinte, maradandó, önmagán túlmutató lehetőség az érzelmek kifejezésére. A jó festmény örömöt okoz a festőnek az alkotói folyamat során, és örömöt ad annak, aki nézi, birtokolja, befogadja a művészet üzenetét."

 • 14. PéntekVÉGH LajosEsszencia

  "A feladat, hogy alázattal keressük a csodát és példaként felmutassuk a világnak."

 • 15. SzombatVÁRHELYI TímeaI./3.

  "Holnap szerda van..."

  (William Shakespeare, Rómeó és Júlia)

 • 16. VasárnapLÁSZLÓ DánielCsendélet

  "A legsötétebb időszakban legyen nálunk égő gyertya, és tükör. A gyertya a világosság őrzése miatt, a tükör, hogy megnézhessük benne ember-arcunkat."

 • 17. Hétfő TAMÁSI ClaudiaBaba-csillagszem

  "A puszta szépség művészi ábrázolása a maga anyagi jelentésében: egyszerű gyermekesség, s a művészet gyermekkorára vall."

  (Muszorgszkij)

 • 18. KeddREGŐS IstvánÜnnep

  "Nagyvárosban nőttem föl. December vége felé mindig szerettem Pesten sétálni. Mintha több fény gyúlt volna az utcákon, a házak ablakaiban és mintha az emberek is kedvesebbek lettek volna egymáshoz."

 • 19. Szerda FABÓK GyulaFény és árnyék I.

  "Ha az embernek van mondanivalója, ha ki akar fejezni valamit, előbb-utóbb mindenféle alázat elviselhetetlenné válik. Az ember legyen elég bátor, hogy vállalja a hivatását, s hogy a hivatásából éljen"

  (Picasso)

 • 20. CsütörtökCSERNA TamásZöld terítő

  "A karácsony misztériumának lényegi megértéséhez teljes belső kiüresítés kell, egy műalkotás befogadásához pedig szemlélődésre szánt idő és figyelmes csend szükségeltetik. Ilyen értelemben rokonértelműek. Boldog karácsonyt mindenkinek!"

 • 21. PéntekTOLNAY ImreFényt kapott helyek IV.

  "A festészet egyik nagy lehetősége a fény megragadása. Teheti ezt az árnyék kontrasztjával, a színek, formák sajátos egymásmellettiségével. Végülis az ecset alatt átlényegül valami, ami nehezen verbalizálható: testet ölt a zene, megdermed a mozgás, vagy életre kel a tér - a fény működésbe lép."

 • 22. SzombatSZILÁRD KláraKatedrális

  "Az alkotóművész nem ismer határt valóság és álom között. Az alkotás láza főnixként repíti ismeretlen és ragyogó magasságokba. A művek mindig az álmok világának határán lebegnek."

 • 23. Vasárnap / Karácsony előestéjeVERESS SándorKözélet sárga szobában

  "Mikor társadalmi életünkben egyre több a monumentális gond, szomorúság, veszély és borzalom, egyedül a művészet képes ez ellenerőkben megnyilatkozó öntudat kifejezésére."

 • 24. Hétfő / Szenteste napjaSIFLIS AndrásRóma - Tevere

  "Monda azért néki Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek."

  (János-Evangélium, 12, 35-36.)